Stacube, statika konstrukcí

KONTAKT

tel.: 739 462 351
e-mail: info@stacube.cz
WWW: www.stacube.cz
 

ÚVOD

Stacube, s.r.o. - O firmě

Hlavní náplní firmy Stacube, s.r.o. je projektová činnost ve výstavbě pozemního stavitelství v oblastech železobetonových a ocelových konstrukcí, vedlejšími činnostmi jsou projekty rekonstrukcí a vestaveb, statické posudky konstrukcí

Našim hlavním cílem je zajistit ekonomičnost a proveditelnost nosné konstrukce stavebního díla při respektování přání klienta. Samozřejmostí je pro nás dodržení platných norem ČSN EN.

Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u České pojišťovny a.s., do výše škody 3.000.000 Kč.

Jsme pro vás připraveni zajistit:

  • projektovou dokumentaci pro stavební řízení a pro realizaci staveb, včetně založení
  • statickou projektovou dokumentaci pro rekonstrukce objektů
  • statické posudky pro rekonstrukce a dostavby objektů
  • autorský a technický dozor v rámci projektu