Obytný soubor Klamovka je složen z sekcí A a B. Sekce A se skládá ze čtyř bytových objektů, které mají jeden společný suterén a šest nadzemních podlaží. Sekce B se skládá také ze čtyř bytových objektů, které má jeden společný suterén a čtyři nadzemních podlaží. Podzemní podlaží jsou navržena pro parkování automobilů a technologické zázemí objektu. Nosnou konstrukci spodní i horní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce podporované pilotami.

Místo stavby: Městský park Klamovka, Praha 5, Smíchov
Investor: Metrostav Development a.s.
Architekt: City Work s.r.o.
Projektovaný stupeň: DPS
Užitná plocha: 15.700 m2
Předpokládané náklady: 420 mil. CZK
Projekt: 2022