Obytný soubor Klamovka je složen z objektů A a B. Stavba A se skládá ze čtyř nadzemních objektů, má jeden společný suterén a sedm nadzemních podlaží. Stavba B se skládá z pěti nadzemních objektů, má jeden společný suterén a čtyři nadzemních podlaží. Podzemní podlaží jsou navržena pro parkování automobilů a technologické zázemí objektu. Nosnou konstrukci spodní i horní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce podporované pilotami.

Místo stavby: Městský park Klamovka, Praha 5, Smíchov
Investor: Metrostav development a.s.
Architekt: City Work s.r.o.
Projektovaný stupeň: DPS
Užitná plocha: 18.400 m2
Předpokládané náklady: 330 mil. CZK
Projekt: 2013