ECOCITY Malešice se ve své III. etapě skládá ze dvou bytových domů propojených společným jednopodlažním suterénem ve kterém se nacházejí podzemní garáže. Každá budova má šest nadzemních podlaží. Nosnou konstrukci spodní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce v kombinaci s pilotami. První dvě nadzemní podlaží jsou plně monolitická, zbylé nadzemní podlaží jsou vyzděny z vápenosískových bloků VAPIS.

Místo stavby: Akademická, 108 00 Praha 10, Malešice
Investor: JRD, s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. SA
Projektované stupně: DUR, DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 8.200 m2
Náklady: 200 mil. CZK
Projekt: 2018
Realizace: 09/2018 – 01/2020