Stacube, s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku dne 4.července 2007, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126695

IČO: 279 22 227
DIČ: CZ27922227

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Dejvická 189/5, 160 00 Praha 6
Číslo účtu: 35-9782760207/0100

Kontaktní informace

Sídlo firmy

Kancelář

Jednatel

Ing. Jakub Moravec
ČKAIT: 0009870