Obytný soubor Císařská Vinice.

Místo stavby: Podbělohorská, 150 00 Praha 5, Smíchov
Investor: JRD s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel: Průmstav, a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS
Užitná plocha: 12.300 m2
Předpokládané náklady: 370 mil. CZK
Projekt: 2021
Realizace: 05/2021 –