Statické podchycení šesti-podlažního objektu. Návrh etap podezívání nosných stěn a prodloužení vnitřního železobetonóvého sloupu. Zvětšení světlé výšky suterénních mísností o cca 2,0m.

Místo stavby: Apolinářská 3/436, Praha 2, Nové město
Investor: DOS, spol. s r.o.
Architekt: FACIS Architekti, Ing.arch.Richard Cibik
Dodavatel: IKA PRAHA CZ, s.r.o.
Projektované stupně: DPS podchycení
Užitná plocha: 1.116 m2
Projekt: 2007
Realizace: 05/2007 – 08/2009