Soubor bytových domů VACKOV zona A10 se nachází v blízkosti nákladového nádraží Žiškov. Jdená se o pět bytových dmů o jednom podzemním podlaží, které je navíc napojeno na společný parter. Nadzemní objekty jsou o šesti až dvanáci podlažích. Nosnou konstrukci spodní i horní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce.

Místo stavby: Malešická, 130 00 Praha 3, Žižkov
Investor: Metrostav Epsilon s.r.o.
Architekt: MS architekti s.r.o.
Projektované stupně: DUR, DSP
Užitná plocha: 31.800 m2
Předpokládané náklady: 940 mil. CZK
Projekt: 2018