Soubor sedmi nepodsklepených rodinných domů o dvou nadzemních podlažích. Stropní desky včetně ploché střechy jsou železobetonové monolitické, což vyplývá z členitých vykonzolovaných nadzemních podlaží. Pro svislé nosné konstrukce jsou požity keramické tvarovky. Objekty jsou založeny na základových pasech z prostého betonu.

Místo stavby: ul. Suchdolská, 160 00 Praha 6, Suchdol
Investor: PLANORB s.r.o.
Architekt: QARTA Architektura, s.r.o.
Dodavatel: Formen, spol. s .r o.
Projektované stupně: DUR, DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 1.240 m2
Náklady: 30 mil. CZK
Projekt: 2010
Realizace: 09/2011 – 07/2013