Rezidence Melicharka je obytný soubor, který se skládá ze čtyř bytových domů. Tři z těchto objektů jsou spojeny podzemní garáží čtvrtý je nepodsklepený. Každý z objektů má čtyři nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci 1.PP a 1.NP tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce. Zbylé tři nadzemní podlaží jsou vyzděny z keramických bloků.

Místo stavby: ul. Pražská, 250 01 Brandýs nad Labem
Investor: EXCON Development, s.r.o.
Architekt: ULTRA architektonický ateliér
Dodavatel: Subterra a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 5.665 m2
Náklady: 100 mil. CZK
Projekt: 2008
Realizace: 03/2009 – 08/2010