Soubor padesáti čtyř nepodsklepených rodinných domů o dvou nadzemních podlažích. Stropní desky jsou uvažovany z filigránových desek. Pro svislé nosné konstrukce jsou požity kearamické bloky HELUZ. Objekty jsou založeny na základových pasech z prostého betonu.

Místo stavby: Rudenská, 253 01 Chýně
Investor: EMBALADOR s.r.o.
Architekt: TRANSPARENT studio s.r.o.
Dodavatel: Jirop trade s.r.o.
Projektované stupně: DSP
Užitná plocha: 10.800 m2
Náklady: 220 mil. CZK
Projekt: 2013
Realizace: 10/2014 – 12/2016