Soubor jedenácti nepodsklepených rodinných domů o dvou nadzemních podlažích a samostatnou garáží. Stropní desky jsou kombinované železobetonové monolitické a prfabrikované předpjaté. Pro svislé nosné konstrukce jsou požity betonové tvárnice. Objekty jsou založeny na základových pasech z prostého betonu.

Místo stavby: Na Homolce, 266 01 Beroun
Investor: Homolka next s.r.o.
Architekt: VART s.r.o.
Dodavatel: Dynaspol a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 2.277 m2
Náklady: 45 mil. CZK
Projekt: 2008
Realizace: 10/2011 – 10/2012