Soubor 105 nepodsklepených rodinných domů o dvou nadzemních podlažích. Stropní desky jsou uvažovany z monolitického betonu. Pro svislé nosné konstrukce jsou požity keramické bloky POROTHERM Dryfix. Objekty jsou založeny na základových pasech z prostého betonu.

Místo stavby: K Březince, 182 00  Praha 8, Březiněves
Investor: Březiněves a.s.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Projektované stupně: DSP
Užitná plocha: 16.200 m2
Předpokládané náklady: 320 mil. CZK
Projekt: 2016