Řadový rodinný dům se skládá ze sedmi samostatných objektů o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích. Stropní desky jsou železobetonové monolitické. Pro svislé nosné konstrukce jsou požity betonové tvárnice. Celý řadový dům je založen plošně na společné základové desce.

Místo stavby: Na Homolce, 266 01 Beroun
Investor: Homolka next s.r.o.
Architekt: VART s.r.o.
Dodavatel: Dynaspol a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 1.470 m2
Náklady: 30 mil. CZK
Projekt: 2008
Realizace: 07/2011 – 10/2012