Obytný soubor Milíčovský háj je rozdělen celkem na šest etap. Jde o dvě severní a čtyři jižní části, které obsahují celkem 36 bytových domů. V našme případě se jedná o jižní 2.etapu. V této etapě jsme vyprojektovali 6 bytových domů: I, J, KL, M a N. Jde o objekty se třemi až pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním ve kterém se nacházejí podzemní garáže. Nosnou konstrukci spodní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce v kombinaci s pilotami. První jedno popřípadě dvě nadzemní podlaží jsou monolitická, zbylé nadzemní podlaží jsou vyzděny z keramických tvarovek.

Místo stavby: Jurkovičova, 149 00  Praha 4, Chodov
Investor: Skanska a.s.
Architekt: QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Projektované stupně: DPS, dílenská
Užitná plocha: 10.600 m2
Náklady: 200 mil. CZK
Projekt: 2014
Realizace: 10/2014 – 07/2016