ECOCITY Malešice je obytný soubor, který se ve své II. etapě skládá ze tří bytových domů propojených společným jednopodlažním suterénem ve kterém se nacházejí podzemní garáže. Každá budova má šest nadzemních podlaží. Nosnou konstrukci spodní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce v kombinaci s pilotami. První dvě nadzemní podlaží jsou plně monolitická, zbylé nadzemní podlaží jsou vyzděny z vápenosískových bloků VAPIS.

Místo stavby: Akademická, 108 00 Praha 10, Malešice
Investor: JRD,  s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. SA
Projektované stupně: DUR, DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 7.300 m2
Náklady: 140 mil. CZK
Projekt: 2013
Realizace: 08/2014 – 01/2016