Bytový dům Ve Lhotce tvoří přístavbu k panelovému domu. Objekt se skládá ze dvanácti nadzemních a čtyř podzemních podlaží. Od sedmého podlaží je severní fasáda budovy vykonzolovná. Poslední podlaží je ustupující. Nosnou konstrukci celé stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce podporované pilotami.

Místo stavby: Ve Lhotce, Praha 4, Praha-Kamýk
Investor: Bohemia REAL INVEST, s.r.o.
Architekt: City Work s.r.o.
Projektované stupně: DUR, DSP
Užitná plocha: 3.521 m2
Předpokládané náklady: 70 mil. CZK
Projekt: 2014