Dva bytové domy v ulici K Dalejím jsou o jednom podzemním podlaží třech nadzemních podlaží se sedlovou střechou. Podzemní podlaží jsou navrženo pro parkování automobilů a skladovací plochy. Nosnou konstrukci spodní stavby tvoří železobetonové stěnodeskové skelety, založené na základové desce podporované pilotami. Nadzemní podlaží jsou vyzděny z vápenosískových bloků VAPIS.

Místo stavby: K Dalejím, Praha 5, Hlubočepy
Investor: JRD,  s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel:
Projektované stupně: DUR, DSP, DPS
Užitná plocha: 1.750 m2
Náklady: 40 mil. CZK
Projekt: 2016
Realizace: 01/2017 –