Jedná se o bytový dům, který má osm nadzemních a dvě podzemní podlažní. Je situovaný do proluky mezi ulicemi Ronkova a Na Žertvách. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce.

Místo stavby: Na Žertvách, 180 00 Praha 8, Libeň
Investor: F.P.S. Arco spol. s r.o.
Architekt: Atelier GORDI s.r.o.
Dodavatel: F.P.S. Arco spol. s r.o.
Projektované stupně: DPS, dílenská
Užitná plocha: 3.510 m2
Náklady: 70 mil. CZK
Projekt: 2008
Realizace: 01/2008 – 12/2009