Bytový dům ORIGAMI se nachází v blízkosti Bílé Hory v ulici Pod Karlovarskou silnicí. Jedná se o samostatné objekty. AB je nepodsklepená a skládá se ze čtyř dvou až trojpatrovách objektů. BD má společné suterénní garáže a je složen takéž ze čtyř dvou a trojpatrových objektů. Nosnou konstrukci 1.PP tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce. Zbylé dvě případně tři nadzemní podlaží jsou vyzděny z keramických bloků. Objekty jsou z důvodu základových podmínek založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách.

Místo stavby: Pod Karlovarskou ul., 161 00 Praha 6, Ruzyně
Investor: DBD Group s.r.o.
Architekt: QARTA Architektura, s.r.o.
Dodavatel: SAOS s.r.o.
Projektované stupně: DUR, DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 2.430 m2
Náklady: 48 mil. CZK
Projekt: 2009
Realizace: 7/2012 – 9/2015