Nově budovaný bytový dům OMG II o osmi nadzemních a čtyřech podzemních podlažní, se nachází v blízkosti Václavského náměstí. Jedná se o dostavbu kancelářského objektu OMG PANORAMA, vybudovaného roku 1991. OMG II je v bezprostřední blízkosti prvního Vinohradského tunelu, který prochází pod Rubešovou ulicí z nedalekého Hlavního nádraží. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce.

Místo stavby: Římská, 120 00 Praha 2, Vinohrady
Investor: SLED, a.s.
Architekt: A.D.N.S. Production s.r.o.
Projektované stupně: DPS
Užitná plocha: 6.760 m2
Předp. náklady: 150 mil. CZK
Projekt: 2007