BD Hloubětín je obytný soubor, který se skládá ze tří bytových domů. Objekty A a B jsou propojeny třípatrovými podzemními garážemi. Objekt C je o jednom samostatném sutrénu. Každá budova má šest nadzemních podlaží. Poslední dvě podlaží jsou ustupující. Nosnou konstrukci spodní stavby tvoří železobetonový stěnodeskový skelet, založený na základové desce. Horní nadzemní podlaží jsou vyzděny z vápenopískových bloků.

Místo stavby: Poděbradská – Slévačská, Praha 9 Hloubětín
Investor: JRD,  s.r.o.
Architekt: MS architekti s.r.o.
Dodavatel: Metrostav, a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 19.960 m2
Náklady: 360 mil. CZK
Projekt: 2012
Realizace: 10/2013 – 08/2016