Objekty DM6 a DM7 jsou součástí bytového komplexu nízkoenergetických domů v Dolních Měcholupech. Jedná se o domy o třech nadzemních podlažích a jednom suterénu. Spodní stavba je monolitická, jakož i část 1.NP. Zbylá nadzemní podlaží jsou vyzděna vápenopískových bloků VAPIS KS. Sropní konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Místo stavby: Na Slavíkově, 109 00 Praha 15, Dolní Měcholupy
Investor: JRD,  s.r.o.
Architekt: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Dodavatel: Konstruktis, a.s.
Projektované stupně: DSP, DPS, dílenská
Užitná plocha: 1.066 m2, 1.075 m2
Náklady: 44 mil. CZK
Projekt: 2009
Realizace: 05/2009 – 08/2010