Administrativní budova Českých Přístavů doplňuje nově budovaný komplex objektů „Prague Marina“ v Holešovicích v blízkosti Libeňského mostu. Jedná se devítipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, pod částí půdorysu objektu. Nepodsklepená část budovy se nachází za protipovodňovou stěnou, kterou překračuje a tím je částečně vybudována v záplavové oblasti. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, který je v podzemní části navržen jako „bílá vana“. Objekt je založen hlubinně na velkoprůměrových pilotách.

Místo stavby: Jankovcova, 170 00 Praha 7, Holešovice
Investor: České přístavy a.s.
Architekt: A.D.N.S. Production s.r.o.
Projektované stupně: DUR, DSP
Užitná plocha: 3.850 m2
Předpokládané náklady: 70 mil. CZK
Projekt: 2008