Obytný komlex je situován ve výrazně svažitém terénu, z kterého vypývá i jeho koncepce. Nosný systém tvoří sloupový železobetonový skelet doplněný ocelovými sloupky po obvodě jednotlivých podlaží. Objekt se skládá ze čtyř podzemních a čtyř nadzemních podlaží a bude založen na velkoprůměrových pilotách.

Místo stavby: Ve Svahu, 147 00 Praha 4, Podolí
Architekt: Projekt Servis – ing.arch. Stojan
Projektované stupně: DUR
Užitná plocha: 12.520 m2
Předp. náklady: 250 mil. CZK
Projekt: 2011